Theoriecursus

Iedere laatste vrijdag van de maand wordt er een theoriecursus verzorgd door het Theorie-Centrum.
Deze vindt plaats van 16.00 uur tot en met 22.00 uur.

George zorgt ervoor dat hij altijd op de hoogte blijft van het verloop van de theorieles die een kandidaat van hem volgt en springt zonodig bij!

Mocht het toch voorkomen dat je om “onverklaarbare” redenen, na 3 x theorie-examen bij het CBR, toch nog gezakt bent. Dan krijg je GRATIS een individuele theorieles van George, waarbij gekeken wordt wat de oorzaak daarvan is!